Naam

De naam van ons koor.

Jaäzanja is een Bijbelse en Joodse naam.
De naam Jaäzanja komt vier keer voor in het Oude Testament van de Bijbel.
Toch zijn het niet de personen in de Bijbel en hun daden waarom er voor deze naam is gekozen,
maar vooral vanwege de betekenis van de naam Jaäzanja.

Jaäzanja betekent: De HEERE hoort.

Wat mooi als er in deze wetenschap gezongen mag worden.
En is zingen vaak ook niet een bidden naast het danken en prijzen?
In Gods Woord komen we de woorden “De HEERE hoort” ook tegen.
Zoals in psalm 116:1 “Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem,
mijn smekingen en klagen”.

Dat het de wens van ons allemaal zal zijn om in deze vertroostende,
geruststellende en hoopgevende wetenschap Hem, die dit alles geeft,
met hart en stem de eer te geven.