Repertoire

Het repertoire wat we uitvoeren is uitgezocht samen met het bestuur en de organist heeft hierin ook een rol. Het is enerzijds de basis van het voormalige projectkoor, de psalmen van Goudimel, aangevuld met eigen liederen met bijbehorende bewerking waaronder het Maranathalied dat hieronder wordt beschreven. Eigen muziek geeft het koor een eigen identiteit en geeft de dirigent de mogelijkheid om zijn muziek te laten horen.

Het Maranathalied

Bij de Maranathakerk hoort ook een Maranathalied. Dit Maranathalied is gemaakt in oktober 2010. Het bestaat uit 3 verzen. De tekst en de muziek zijn samengesteld door de dirigent. In de verzen gaat het achtereenvolgens over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en elk vers wordt afgesloten door het refrein: Maranatha, Heere Jezus, kom! Toen het lied af was is het aangeboden aan de kerk. Met de toenmalige predikant en iemand van de kerkenraad is er nog eens heel goed naar de tekst gekeken. Daar kwamen weer enkele verrijkingen van de tekst uit. Zo hebben we nu een breed gedragen lied met een rijke inhoud. Daarna is er als sluitstuk nog een bewerking omheen gemaakt geschreven in een romantische klankidioom om zo tot een geheel te komen.

Cantate over de 12 Artikelen.

Dit is een meerjarenproject waarbij achtereenvolgens de 12 artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis worden bezongen in de vorm van een cantate. Hierin worden interludium, solostem en koorstem afgewisseld in de vorm van terugkerende motieven en koralen waarbij de artikelteksten worden afgewisseld met bijpassende Bijbelteksten, psalmen of gezangen. Getracht is de stijl te benaderen van de welbekende Bach cantates, maar dan gezongen op Nederlandse tekst.
 • okt 2019
 • nov 2019
 • dec 2019
  • Repetitieavond
   december 10, 2019 20:00 - 22:00 @ Zaal 1 HHK Woudenberg
  • Repetitieavond
   december 16, 2019 20:00 - 22:00 @ Zaal 1 HHK Woudenberg
  • Kerstavond
   december 20, 2019 20:00 - 22:00 @ Kerkzaal HHK Woudenberg